ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kobalttan veya dolaysız olarak radyoaktiflenebilen bir madenden yapılan, hekimlikte kanser tedavisinde kullanılan bomba

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim fizik

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ba-lt bom-ba-sı