ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapalı yer korkusuna ait, bu korkuyla ilgili

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca claustrophbique"

Kullanımı;

"İsterseniz bu sakınganlığımı klostrofobik olmama bağlayabilirsiniz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

klost-ro-fo-bik