ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir organik moleküle, hidroksil (OH) grubu yerine klorür (Cl) getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-i kimyaFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

klo-rür-leş-tir-mek