ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıvının içindeki erimiş bulunan klor miktarını ölçmeye yarayan alet; klorometri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Hecelenişi / Hecelemesi;

klo-röl-çer