ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer; seririyat

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Fransızca clinique"

Kullanımı;

"Onu, anlamını yitiren kliniğe ayaklarının alışkanlığı götürüyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kli-nik

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücut muayenesinde görülen (hastalık belirtisi)

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Klinik belirtiler çoğu kez bir hastalığın teşhisi için yetmeyebilir."