ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İklim bilimi ile ilgili

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca climatologique"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kli-ma-to-lo-jik