ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kliması olmayan

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kli-ma-sız