ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► hizipleşmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

klik-leş-mek