ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klişeleşmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kli-şe-leş-me