ne demek?

Dinin ve din kurumlarının toplum hayatının çeşitli kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan toplumsal, ekonomik akım

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim toplum bilimi

Kökeni;

"Fransızca cléricalisme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kle-ri-ka-li-zm