klerikalizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinin ve din kurumlarının toplum hayatının çeşitli kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan toplumsal, ekonomik akım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca cléricalisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
k-le-ri-ka-lizm