ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Fransızca kleptomanie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

klep-to-ma-ni
kleptomani