ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazılı kâğıtları düzenli ve sıralı bir biçimde korumak için kullanılan mukavva veya plastikten telli kap; sıralaç

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca classeur"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kla-sör
klasör