ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yakanın göğse doğru inen devrik bölümü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Almanca Klappe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kla-pa