ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kitapsız bir biçimde

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-tap-sız-ca