ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kitap durumuna getirmek, kitap olarak yayımlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Dünya edebiyatından öyküleri bir araya getirdiği seçkiler hazırladı; çeşitli yazı ve denemelerini kitaplaştırdı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-tap-laş-tır-mak