ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kitaplaştırma ihtimali ve imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-tap-laş-tı-ra-bil-mek