ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yumuşak ve yağlı bir peynir türü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kir-li-ha-nım pey-ni-ri