ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kiriş yapılan yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Türkçe kiriş + Farsça ḫāne"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-riş-ha-ne