kirebolu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arıların kovan deliğini kapamak için kullandıkları sarı ve yumuşak madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca kirebolu


Hecelenişi / Hecelemesi;
ki-re-bo-lu