ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arıların kovan deliğini kapamak için kullandıkları sarı ve yumuşak madde

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Rumca"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-re-bo-lu