ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kireçsiz duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-reç-siz-leş-tir-mek