ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kireçten arıtma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-reç-siz-leş-tir-me