ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bir söylenişe göre, arazi tamamıyla kireçli olduğu için ağaçlar serpilme gücünden mahrum kalıyormuş."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-reç-li

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Bugün ufka bakanın eski deniz yerine / Kireçli bir bataklık çarpıyor gözlerine"