ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kireç dökülmek veya saçılmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-reç-len-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kireç sürülmek

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Ağaçlar kireçlendi."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kireç bulaşmak

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Pantolonunuz kireçlenmiş."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Organik dokularda, dokunun görevine engel olacak derecede kalsiyum tuzları birikmek

Tipi / Türü;

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkilerin hücre zarlarında kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat vb. kalsiyum tuzları toplanmak

Tipi / Türü;

bitki bilimi