ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kireç durumuna gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-reç-leş-mek