ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kirdecinin yaptığı iş

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kir-de-ci-lik