ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kiralama ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-ra-la-ya-bil-mek