ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kiralanmış olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-ra-lı