ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi, bir yeri kira karşılığında tutan kimse; müstecir

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Biz bu evde kiracıyız."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-ra-cı