ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kirini belli etmeyecek bir renkte olmak

Tipi / Türü;

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"kiri kabarmak""kir tutmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kir gö-tür-mek

kir götürmek (2)

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şey çok kirli olmak

Tipi / Türü;

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"kiri kabarmak""kir tutmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kir gö-tür-mek