kipe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan ayaküstü duruşa veya asılmadan dayanmaya geçmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"

kelimesinin kökeni; Almanca Kippe


Hecelenişi / Hecelemesi;
ki-pe