ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-niş