ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça kināye"

Kullanımı;

"Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-na-ye

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatı

Tipi / Türü;

edebiyat