ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

öcünü alıncaya kadar kininden vazgeçmemek

Tipi / Türü;

Hecelenişi / Hecelemesi;

kin güt-mek