ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimyaya ait, kimya ile ilgili; kimyevi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Kimyasal birleşim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kim-ya-sal