kimlik belgesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimlik. "(Kişinin kim olduğunu tanıtan belge)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
kim-lik bel-ge-si