ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir kilogram ağırlığında olan

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-log-ram-lık