ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sazangillerden bir tür balık (Tinca tinca)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-liz ba-lı-ğı