ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kilitleme işi yapılmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Kapı Nihat'la Muazzez'in üstüne kilitlendi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-lit-len-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışmaz hâle gelmek

Tipi / Türü;

teknik

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiziksel, ruhsal vb. nedenlerle hareket edemez, kıpırdayamaz duruma gelmek

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Kalbinin yırtıldığını, kilitlenen çenelerinin çatırdadığını, şakaklarının attığını duyardı."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

► odaklanmak

Tipi / Türü;

mecaz