ne demek?

Kiliselerde saat başlarında ve dinî törenlerde çalınan büyük çan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-li-se çanı