ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim din bilimi

Kökeni;

"Rumca"

Kullanımı;

"Onlardan iki fedai kilise kapısının karşısındaki harap evin penceresine mitralyözlerini kurdu."

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"kilise direği gibi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-li-se

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu

Tipi / Türü;