kiler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evlerde yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça kilār


Hecelenişi / Hecelemesi;
ki-ler