ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan ak kan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Arapça keylūs"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-lüs