ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kibirsiz olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-bir-siz-lik