ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini büyük görmeyen, büyüklenmeyen

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Tamamıyla gurursuz, kibirsiz, iyi ahlaklı bir ihtiyardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-bir-siz