ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kibirlenmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-bir-le-niş