ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► sibernetik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Yunanca"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-ber-ne-tik