ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kibarlaştırmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-bar-laş-tır-ma