ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kibar duruma gelmek, kibarlık kazanmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-bar-laş-mak