ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kibarca

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-bar-ca-sı-na