ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişneme ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kiş-ne-ye-bil-mek